CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان)
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_053
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه دهمرده - نویسنده مسئول- دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه ی آموزش و پرورش، دانشگاه خوارزمی تهران
شهین بذرافشان - مربی آموزش و پرورش مدارس شهرستان زاهدان
سمیرا ملک - مربی آموزش و پرورش مدارس شهرستان زاهدان
نرگس شیخ - مربی آموزش و پرورش مدارس شهرستان زاهدان

خلاصه مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت در دانش آموزان می باشد. باتوجه به اهمیت دوره مهم نوجوانی در زندگی و شناخت هر چه بیشتر عوامل کلیدی در رشد خودباوری و توانمندی دانش-آموزان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتداییشهرستان زاهدان در سال تحصیلی 94-93 در جهت پاسخگویی به این سوال که آیا بین هوش هیجانی و سلامت روانی باخلاقیت در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد، انجام می گیرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه هوشهیجانی شرر و آدامز و پرسشنامه خلافیت و سلامت روان بوده و پس از اجرای پرسشنامه ها، داده های لازم بدست آمد.تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی به انجام رسید. در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که بین هوش هیجانی، سلامت روان و خلاقیت در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
سلامت روان، هوش هیجانی، خلاقیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_053.html