CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین ارتباط بین تسهیم دانش، کیفیت آموزشی مراکز و مولفه های سیستمی با جذب و به کارگیری دانش

عنوان مقاله: تعیین ارتباط بین تسهیم دانش، کیفیت آموزشی مراکز و مولفه های سیستمی با جذب و به کارگیری دانش
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_079
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

جم عزتی راد - دانشجوی دکتری کارآفرینی کسب و کاردانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عذرا عزتی راد - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین تسهیم دانش، مولفه های سیستم آموزشی (سخت افزارها، نرم افزارها و مغز افزارها) وکیفیت آموزشی مراکز علمی کاربردی با جذب و به کارگیری دانش می باشد، پژوهش حاضر از نوع توصیفی، مقطعی وکاربردی می باشد و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که همسانی درونی سئوالات (پایایی ازطریق آلفای کرونباخ) برابر با 0/811 بوده است که پس از تایید روایی آن توسط خبرگان، ، بین 270 نفر از دانشجویان و مدرسان پنج مرکز آموزشی جامع علمی و کاربردی شهر ارومیه به صورت تصادفی و مساوی توزیع و جمع آوری گردید. تجزیهو تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام پذیرفت، با استفاده از نرم افزار لیزرل مدل ساختاریمتغییرهای جذب و به کارگیری دانش با برازش خوبی (p-value برابر 0.00) ارائه گردید و ضرایب استاندارد این مدل نشان دهنده این است که تاثیر مولفه های سیستم آموزشی بر جذب دانش (1/26) از به کارگیری دانش بیشتر می باشد و با توجه به اینکه ضرایب استاندارد مولفه های سیستم آموزشی و کیفیت آموزشی مراکز به ترتیب 920/ و 1/13 می باشد نشان دهنده این موضوع است که تأثیر کیفیت آموزشی مراکز بر جذب دانش و به کارگیری دانش بیشتر از مؤلفه های سیستم آموزشی می باشد. ضرایب به دست آمده از همبستگی پیرسونی حاکی از آن است که ارتباط مستقیمی بین تسهیم دانش و مؤلفه های سیستم آموزشی با فرایند جذب و به کارگیری دانش در مراکز آموزشی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مدل معادلات ساختاری، سیستم آموزشی، کیفیت آموزشی، تسهیم دانش، جذب دانش، بکارگیری دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_079.html