CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی روش دلبستگی به عنوان عامل انگیزش کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز

عنوان مقاله: ارزیابی روش دلبستگی به عنوان عامل انگیزش کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_140
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی حسینعلی پور - دکترای مدیریت پروژه و ساخت، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
بهروز قلیچ لی - دکترای مدیریت منابع انسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فرانک محمودپور - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ، دانشگاه شهیدبهشتی
حسن رفیعی - کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ، دانشگاه شهیدبهشتی

خلاصه مقاله:
مطالعه حاضر ارزیابی روش دلبستگی جهت عامل انگیزش کارکنان شرکت پالایش نفت تبریز انجام گرفته است.پژوهش حاضر از حیث تحقیقات ، جزء تحقیقات کاربردی به شمار می رود که درسال 1394 صورت گرفته است.ابزار تحقیق ، پرسشنامه ای مبنی بر 59 سوال است که برپایه فرضیات تحقیق و مدل اثر بخشی شکل گرفت . جامعهآماری 600 نفر بودند که براساس فرمول کوکران و به صوت تصادفی موفق به جمع آوری 210 پاسخ شد. رواییپرسشنامه با استفاده از تائیدیه اساتید ، مدیران شرکت و خبرگان تائید گرفت است و پایایی آن با ضریب آلفایکرونباخ 0.823 برآورد گردید. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارهای آماری SPSS وهم چنین Excel مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گیری شد که اجرای این روش در افزایش انگیزش موثر است ونتایج حاکی از این تحقیق مدیران را برای اجرای آن تشویق می کند.

کلمات کلیدی:
انگیزش ، دلبستگی کارکنان ، شرکت پالایش نفت تبریز ، نرم افزارهای آماری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_140.html