CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله استفاده از رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: اداره پست استان کرمان)

عنوان مقاله: استفاده از رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: اداره پست استان کرمان)
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_144
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود پورکیانی - عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حدیث علیخانی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

خلاصه مقاله:
مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. توانمندسازی نیروی انسانیمهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است و موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خودبدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بنابراین در این پژوهش به شناسایی مهمترین عوامل مربوط بهتوانمندسازی کارکنان و اولویت بندی این عوامل با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) مبتنی برنظرات کارشناسان و خبرگان در اداره پست استان کرمان پرداخته می شود. مهمترین عوامل شناساییشده از ادبیات تحقیق عبارتند از چهار دسته عوامل اصلی شامل راهبردهای مدیریتی، منابع خود-کارآمدی، شرایط سازمانی و توانمندسازی روانشناختی، که هرکدام از این عوامل کلی، خود شاملزیرمعیارهایی هستند که دارای ارتباطات بیرونی و درونی باهم می باشند. نهایتاً نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای در نرم افزار Super Decisions بیانگر این است کهزیرمعیارهای اعتماد، تشکیل گروه و نظام پاداشدهی به ترتیب با وزن 0.16 ، 0.12 و 0.09 در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند. مجموع وزن های اختصاص یافته به زیرمعیارهای درون دسته ها نیز نشانمی دهد دسته توانمندسازی روانشناختی با وزن 0.33 در رتبه اول قرار دارد. پس از آن دسته های شرایطسازمانی، راهبردهای مدیریتی و منابع خودکارآمدی با مجموع اوزان 0.28 ، 0.26 و 0.12 به ترتیب دررتبه های بعدی قرار دارند.

کلمات کلیدی:
توانمندسازی، نیروی انسانی، فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_144.html