CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه ی مولفه های فرهنگ سازمانی با چابکی دانشگاه علوم پزشکی زابل بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

عنوان مقاله: رابطه ی مولفه های فرهنگ سازمانی با چابکی دانشگاه علوم پزشکی زابل بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_146
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن سنچولی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
بدرالدین اورعی یزدانی - دکتری مدیریت دولتی با گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

خلاصه مقاله:
دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین و کلیدی ترین مرکز تربیت انسانی همچون دیگر سازمانها فرهنگ به خصوصی داردکه می توانددر تربیت افراد توانمند، متخصص و کارآفرین اثرات به سزایی داشته باشد،که این امرمهم درگرو موجود بودن فرهنگ سازمانیمناسب در دانشگاههای کشور می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی دنیسون با چابکی سازماندر دانشگاه علوم پزشکی زابل میباشد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات دوپرسشنامه می باشند. داده ها در دو سطح توصیفی (جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار) و استنباطی (ضریبهمبستگی پیرسون) با استفاده از نرم افزار Eviews7 و spss21 تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آناست که بین درگیر شدن در کار و چابکی سازمان، بین متغیر سازگاری (ثبات و یکپارچگی) و چابکی سازمان، بین متغیرانطباق پذیری و چابکی سازمان و بین متغیر رسالت و ماموریت و چابکی سازمان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل رابطهوجود دارد.

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی، چابکی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی، زابل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_146.html