CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش سبک های دلبستگی و مؤلفه های تمایز یافتگی در پیش بینی تعارضات زناشویی

عنوان مقاله: بررسی نقش سبک های دلبستگی و مؤلفه های تمایز یافتگی در پیش بینی تعارضات زناشویی
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_163
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ناصر حیدری - کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه شهید بهشتی تهران (نویسنده مسئول)
آرمان عزیزی - کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه کردستان
آزاد قربانی - کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه کردستان

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و تمایزیافتگی می باشد. روش پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری می باشد که هدف از آن بررسی رابطه سازه های نهانبرونزا و درونزا موجود در مدل است. جامعه آماری همه زوج های در معرض طلاق مراجعه کننده به دادگاه ها و شوراهای حلاختلاف شهر سنندج در پاییز سال 93 هستند به این ترتیب که از میان مراکز مداخله در بحران طلاق شهر سنندج یک مرکزبه صورت تصادفی و از میان زوج های مراجعه کننده به آن مرکز که از طرف دادگاهها یا شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شدهبودند 150 زوج (300 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از ابزارهای مقیاس دلبستگیبزرگسالان و مقیاس تعارضات زناشویی و مقیاس تمایزیافتگی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی واز دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که سبک دلبستگی و مؤلفه های تمایزیافتگیپیش بینی کننده معناداری برای تعارضات زناشویی است.

کلمات کلیدی:
تعارضات زناشویی، سبک دلبستگی، تمایزیافتگی، مدل یابی معادلات ساختاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_163.html