CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کارآمدی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سلامت روان دختران گریزان از منزل

عنوان مقاله: بررسی کارآمدی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سلامت روان دختران گریزان از منزل
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_271
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ریحانه اکبرزاده - کارشناس آسیب های اجتماعی ،سازمان بهزیستی خراسان رضوی،مشهد
آزیتا کشاورز - عضو هیت علمی دانشگاه آزاد تربت جام
ندا اکبرزاده - کارشناسی روانشناسی بالینی ،دانشگاه تربت جام

خلاصه مقاله:
هدف ازاین پژوهش بررسی کارآمدی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سلامت روان دختران گریزان از منزل می باشد. که بهاین منظور تعداد 60 نفر از دختران ساکن دریکی از مرا کزآسیب های اجتماعی شهر مشهد انتخاب شدند 30 نفر گروه آزمایش30 نفر در گروه کنترل با روش نمونه گیری در دسترس قرار گرفتند. گروه آزمایشی در طی 10 جلسه ،هفته ای 2 بار به مدت 1:45دقیقه تحت مداخله درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش قرار گرفتند .گروه شاهد این مداخله را در یافت نکردند. ابزارهای پژوهشپرسشنامه سلامت روان عمومی (GHQ) می باشد.که آزمودنی ها قبل و بعد از اجرای مداخله به آنها پاسخ دادند.داده ها با استفادهاز طریق تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج،نشان داده است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامتجسمانی ،کنش اجتماعی و افسردگی و اضطراب با سطح اطمینان 0/095 تاثیر معنادار داشته است .با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برسلامت روان دختران گریزان از منزل تاثیر داشته است و این می تواند یکی ازراهکارهای پیشگیرانه مهم در جلوگیری از این معضل باشد.

کلمات کلیدی:
تعهد و پذیرش، سلامت روان، دختران گریزان از منزل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_271.html