CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی، هیجانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با زنان سالم

عنوان مقاله: مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی، هیجانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با زنان سالم
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_307
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا زرگربالای جمع - دانشجوی گروه روانشناسی بالینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
محمدرضا صیرفی - نویسنده مسئول، استادیار، گروه روان شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران

خلاصه مقاله:
هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با زنان سالمبود. روش: روش تحقیق حاضر در این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای پس رویدادی بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به بیماری ام.اس عضو انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران می باشند (تشخیص بیماری توسط متخصصین از شرایط عضویت انجمنمی باشد) که در نیمه دوم سال 1393 در مرکز انجمن ام.اس ایران (واقع در شهر تهران) حضور داشتند. حجم نمونه آماریپژوهش تعداد 180 نفر (90 نفر زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام. اس ایران و 90 نفر زنان سالم بهعنوان نمونه مورد بررسی و هدف) که بصورت روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزارهایپژوهش شامل پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان توسط نادیا گرنفسکی و همکاران بود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها ازتحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی در بین زنان مبتلا بهمولتیپل اسکلروزیس با زنان سالم تفاوت معنیدار وجود دارد تایید شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد زنان مبتلا به بیماریمولتیپل اسکروزیس در راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی با مشکلات جدی روبه رو هستند. از اینرو پیشنهاد می شود مبتلایانبه بیماری مولتیپل اسکلروزیس به غیر از درمانهای دارویی تحت نظر روانشناس قرار بگیرند و با درمان های حمایتی و ایجادنگرش مثبت به زندگی، به این افراد در مقابله با بیماری مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس کمک شود.

کلمات کلیدی:
تنظیم شناختی هیجانی، مولتیپل اسکلروزیس. نظم جویی شناخت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_307.html