CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول 1393

عنوان مقاله: تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان دزفول 1393
شناسه (COI) مقاله: ICRBS01_311
منتشر شده در کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم نبوتی - دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، ایران
مسلم صالحی - نویسنده مسول: گروه علوم تربیتی،واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار شهرستان دزفول بوده است.دراین مطالعه نیمه تجربی که از نوع پیش آزمون- پس آزمون بود. به این منظور از زنان سرپرست خانوار 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. در این پژوهش، برای اندازه گیری متغیر رضایت از زندگی، از پرسشنامه رضایت از زندگی دینر استفاده شد.میانگین نمرات رضایت از زندگی قبل از مداخله، و پس از مداخله، از نظر آماری معنادار بود. لذا مداخله موجب ارتقاء وضعیت رضایت اززندگی شد. آموزش مهارتهای زندگی تاثیر مثبتی در افزایش رضایت اززندگی زنان سرپرست خانوار داشت.

کلمات کلیدی:
رضایت از زندگی، مهارتهای زندگی، زنان سرپرست خانوار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICRBS01-ICRBS01_311.html