CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش تخلخل حفره ای در میزان اشباع آب در مخازن کربناته شکسته به منظور تعیین زون های مناسب ذخیره سازی

عنوان مقاله: نقش تخلخل حفره ای در میزان اشباع آب در مخازن کربناته شکسته به منظور تعیین زون های مناسب ذخیره سازی
شناسه (COI) مقاله: ICUSH01_041
منتشر شده در اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف عسگری نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن-نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهزاد تخم چی - استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابولقاسم کامکار روحانی - استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
شهرام شرکتی - رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

خلاصه مقاله:
مخازن هیدروکربوری پس از اتمام ذخیره خود می توانند یک مخزن مناسب جهت ذخیره سازی مجدد باشند. شناخت اینمخازن به دلیل برداشت از آنها بیشتر از سایر مخازن زیرزمینی جهت ذخیره سازی می باشد. اشباع از آب بدست آمده از چاه-نمودارهای پتروفیزیکی در عمق های مختلف مخزن می تواند در میزان شارژ و ظرفیت مخزن مورد مطالعه جهت ذخیره سازیکمک شایانی نماید. میزان اشباع از آب در مخازن هیدروکربوری بسیار تأثیرپذیر از تخلخل و هندسه آن است. لذا بررسی وشناخت نوع تخلخل بسیار حائز اهمیت است. از میان تخلخل های موجود، تخلخل حفرهای نقش مؤثری در پارامترهاییچون اشباع آب، تراوایی، بازیابی و میزان تولید مخزن دارد. بنابراین تخلخل حفرهای عامل مهمی در تعیین نقاط با اشباعبالای آب در مخزن می باشد و میتوان با شناسایی آن زون های مهم از منظر ذخیره سازی را مشخص نمود. در این مطالعهبه بررسی نقش این نوع تخلخل در میزان اشباع آب و رابطه بین آنها در یکی از میادین نفتی ایران پرداخته شده است.همچنین سعی شده است با تخمین اشباع آب با استفاده از چاهنمودارهای پتروفیزیکی نوترون، صوتی، چگالی و گاما باروش های هوشمند در زون های حاوی تخلخل حفرهای و دیگر زون ها نقش این تخلخل در میزان اشباع آب بیان شود.

کلمات کلیدی:
ذخیره سازی، اشباع آب، تخلخل حفرهای، چاه نمودارپتروفیزیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICUSH01-ICUSH01_041.html