CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم 1062 - CP69 در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون

عنوان مقاله: بررسی اثر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در مراحل مختلف رشد روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر رقم 1062 - CP69 در مزارع نیشکر کشت وصنعت کارون
شناسه (COI) مقاله: IDNC02_032
منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در سال ۱۳۸۷
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور نوری - کارشناس ارشدآبیاری و زهکشی اداره تحقیقات نیشکرکشت وصنعت کارون
سعید برومند نسب - استاد گروه مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
نیشکر یکی از مهم ترین گیاهان استان خوزستان است، که نیاز آبی بسیار بالایی دارد و این گیاه سهم بسزایی در مصرف آب کشاورزی بخصوص در فصول گرم در منطقه دارد.دراین تحقیق به منظور استفاده بهینه از آب، مدیریت آبیاری گیاه نیشکر رقم، 1062 - CP69 مورد بررسی قرار گرفت و طرحی آزمایشی درقالب بلوک های کامل تصادفی با نمونه برداری، در پنج تیمار و سه تکرار در کشت و صنعت کارون انجام شد. تیمار اول شامل آبیاری معمول منطقه (تیمار شاهد، آبیاری تمام فاروها) و چهار تیمار دیگر آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در طول دوره رشد بود. تیمارهای سوم تا پنجم در دوره ای از رشد گیاه آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر و در بقیه دوره رشد تمام جویچه ها آبیاری شدند.این تیمارها به ترتیب شامل آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر در شروع دوره رشد، دردوره میانی رشد و در دوره نهایی رشد می باشند، نتایج عملکرد محصول بدست آمده نشان داد، که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود ندارد.ولی تیمارسوم دارای عملکردی معادل 8/02 تن نیشکر و 2/08 تن شکر در هکتار بیشتر از تیمارشاهدمی باشد. از نظر درصد شکر استحصالی بهترتیب تیمارهای چهارم، پنجم و سوم در سطح 5% نسبت به تیمار شاهد برتری دارند. نتایج کارایی مصرف آب نشان داد، تیماردوم و تیمار اول به ترتیب با 0/51 و 0/38 کیلوگرم به ازاء یک متر مکعب آب به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی رادارامی باشند. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق،آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر می توانددرمجموع باعث افزایش عملکرد محصول و ارتقاء کارایی مصرف آب شود.

کلمات کلیدی:
نیشکر،آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر، شکر استحصالی ، کارآیی مصرف آب.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IDNC02-IDNC02_032.html