CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی بازده کاربرد آب آبیاری در سامان ههای آبیاری طی چند دهه اخیر

عنوان مقاله: ارزیابی بازده کاربرد آب آبیاری در سامان ههای آبیاری طی چند دهه اخیر
شناسه (COI) مقاله: IDNC02_130
منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در سال ۱۳۸۷
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرحناز سهراب - عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فریبرز عباسی - استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

خلاصه مقاله:
جمع آوری اطلا عات و انجام مطالعات برای تعیین بازده سامانه های آبیاری و ارزیابی نحوه کار آنها در شرایط مختلف کشور کاملاً واضح و ضروری می باشد. استفاده از اطلاعات می تواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامه ریزی آب مورد نیاز بخش کشاورزی، افزایش درصد موفقیت پروژه های آبیاری و موجب بهبود و اصلاح بازده آبیاری در سطح مزارع شود . هدف از این تحقیق جمع بندی، مرور و تحلیل نتایج و یافته های تحقیقاتی پیرامون بازده کاربرد آب آبیاری طی چند دهه اخیر در کشور می باشد. به همین منظور نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در خصوص ارزیابی بازده کاربرد آب آبیاری در سامانه ها ی مختلف آبیاری در سطح کشور طی چند دهه اخیر جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اند. همچنین، ضمن بررسی روند تغییرات بازده آب آبیاری، برای استان های مختلف متوسطی از بازده کاربرد آب آبیاری تحت شرایط موجود به عنوان راهنما ارائه و خلاء های تحقیق اتی در خصوص بازده کاربرد آب آبیاری شناسایی شده اند. براساس این مطالعه میانگین بازده کاربرد آب آبیاری آبیاری بین 35/3 تا 84/6 درصد متغیر و میانگین آن 55/8 درصد می باشد. نتایج نشان داد که میانگین بازده کاربرد آب آبیاری حدود 21/1 درصد نسبت به دهه گذشته اف زایش داشته است. از علل افزایش بازده در این دهه توسعه سامان ه های آبیاریتحت فشار و گسترش شبکه های آبیاری است . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه میانگین بازده کاربرد آب آبیاری در دو روشآبیاری تحت فشار و سطحی به ترتیب حدود 62/1 و 49/1 درصد است . نتایج این مطالعه هم چنین نشان می دهد که در برخی استان های مهم کشور خوزستان، خراسان، کرمان و مازندران لازم است تحقیقات بیشتری در خصوص ارزیابی بازده آب آبیاری صورت گیرد.

کلمات کلیدی:
بازده کاربرد آب آبیاری، سامانه ای آبیاری.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IDNC02-IDNC02_130.html