CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله استفاده از نرم افزار Hydrus-2Dدر شبیه سازی جریان آب از زیر ناحیه ریشه گیاه در سیستم کود آبیاری

عنوان مقاله: استفاده از نرم افزار Hydrus-2Dدر شبیه سازی جریان آب از زیر ناحیه ریشه گیاه در سیستم کود آبیاری
شناسه (COI) مقاله: IDNC02_189
منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در سال ۱۳۸۷
مشخصات نویسندگان مقاله:

خلیل اژدری - استاد یار دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:
استفاده بهینه از منابع آب از اهم مسائل مربوط به بهینه سازی توزیع و مصرف آب در جهان می باشد . بکار گیری مدلهای پسشرفته کامپیوتری در طراحی سیستمهای آبیاری گام موثری در استفاده درست از منابع آب خواهد بود . تحقیق حاضر مربوط به یک پروژه کود آبیاری با کشت گیاه فلفل سبز در اطراف شاهرود در سال 86 می باشد . نوع خاک محل آزمایش لوم شنی و وسعت مزرعه آزمایشی 120 متر مربع بود که مجهز به سیستم کود آبیاری کامل بود بطوری که آب و مواد مغذی گیاه در طول فصل رویش بصورت کنترل شده توزیع گردید . برای شبیه سازی جریان آب ومیزان آب خارج شده از زیر ناحیه ریشه گیاه از نرم افزارHYDRUS-2D استفاده شد. این مدل معادله جریان آب و املاح را در محیط متخلخل بصورت عددی حل نموده و توزیع آب و مواد محلول را به صورمختلف شبیه سازی می کند. نتیجه حاصل از واسنجی و صحت سنجی آن نشان داد که مدل فوق در شبیه سازی توزیع آب در خاک مورد تحقیق جوابهای منطقی می دهد .نتایج مربوط به توزیع آب در ناحیه ریشه گیاه انتخابی نشان داد که با تنظیم و کنترل مقدار آبدهی و فواصل قطره چکانهای سیستم کود آبیاری در خاکهای درشت دانه مثل لوم شنی، مقدار آب خارج شده از محیط فعالیت ریشه به حداقل می رسد. نتایج نهایی مربوط به شبیه سازی بر آورد آب نشت یافته به پایین تر از 60 سانتیمتر عمق خاک با قطره چکان 4 لیتر در ساعت نشان داد که در خاک مورد آزمایش در روش کود آبیاری فقط 3 درصد از آب توزیع شده در کل دوره رشد گیاه از مدار مصرف موثر خارج می شود در حالی که مفدار مشابه برای سیستم کرتی 40 درصد بر آورد گردید.

کلمات کلیدی:
شبیه سازی، صحت سنجی، کود آبیاری، آب توزیع شده، لوم شنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IDNC02-IDNC02_189.html