CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه روشهای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل به روشهای: پنمن، تورنت وایت، بلانی کریدل و تشت تبخیردر منطقه هوفل در جنوب خوزستان

عنوان مقاله: مقایسه روشهای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل به روشهای: پنمن، تورنت وایت، بلانی کریدل و تشت تبخیردر منطقه هوفل در جنوب خوزستان
شناسه (COI) مقاله: IDNC02_315
منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در سال ۱۳۸۷
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیدا شاهین زاده - کارشناس مسئول هواشناسی و هیدرولوژی سازمان آب و برق خوزستان
پیوند پاپن - کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان
فریدون رادمنش - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
سازمان خواروبار جهانی استفاده از پنج روش تشت تبخیر، پنمن و پنمن اصلاح شده ، تشعشع و بلانی کریدل را توصیه نمود که هر کدام با استفاده از برخی پارامترهای اقلیمی تبخیر و تعرق پتانسیل (ETO) را محاسبه می نمایند. با توجه به فراوانی روشهایی که جهت محاسبه نیاز آبی گیاهان قابل استفاده است ، تحقیقات زیادی برای تعیین روشی مناسب صورت گرفته است. در حال حاضر حداقل 20 روش عمده برای محاسبه (ETO) وجود دارد که بر اساس مقایسه نتایج حاصله از آنها با نتایج بدست آمده از دستگاه لایسیمتر وزنی دقیق ، و در 11 نوع شرایط آب و هوائی مختلف در سطح دنیا ، برخی از این روشها از نظر مطابقت با مقادیر واقعی در اولویت قرار دارند. در این تحقیق، تبخیر و تعرق پتانسیل در منطقه هوفل که در نزدیکی شهرستان سوسنگرد و دراستان خوزستان واقع گردیده است به روشهای بلانی کریدل اصلاح شده سازمان خواروبار جهانی ، پنمن مانتیث، تورنت وایت و تشت تبخیر محاسبه گردید. در این بررسی روش پنمن مانتیث به عنوان روش مرجع و استاندارد قرار گرفت و دقت روشهای دیگر با آن سنجیده شد . همچنین ضرایب رگرسیونی و معادله خطی بین هر یک از روشها و روش پنمن مانتیث نیز تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بیشترین مقدار تبخیروتعرق پتانسیل متعلق به روش بلانی کریدل بوده و کمترین آن مربوط به روش تشت تبخیر می باشد . این تحقیق نشان داد که در منطقه هوفل، روش تشت تبخیر نسبت به سایر روشها ضریب همبستگی بیشتری با روش مرجع پنمن مانتیث دارد، اولویت و دقت روشهای دیگر نسبت به روش پنمن مانتیث به ترتیب تورنت وایت و بلانی کریدل است.

کلمات کلیدی:
تبخیرو تعرق پتانسیل،پنمن،تورنت وایت،فائو،بلانی کریدل و تشت تبخیر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IDNC02-IDNC02_315.html