CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از بیودیزل روغن کنجد ومخلوطهای آن با سوخت دیزل

عنوان مقاله: بررسی عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از بیودیزل روغن کنجد ومخلوطهای آن با سوخت دیزل
شناسه (COI) مقاله: IEAC02_174
منتشر شده در کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ناصر مسکوتی - گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران
بهمن نجفی - گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران
جواد جنت خواه - گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران

خلاصه مقاله:
بیودیزل یکی از سوختهای جایگزین پاک با منشاءگیاهی میباشد که از واکنش استری شدن اسیدهای چرب غیراشباع و یا اشباع در انواع روغنهای گیاهی و چربیهای حیوانی وجود دارند ،تولید میشود ،اینسوخت برخلاف گازوئیل فاقد گوگردبوده وتنها از هیدروژن ،کربن و اکسیژن تشکیلشده است.در این تحقیق اثر استفاده از سوخت بیو دیزل و گازوئیل،بر روی پارامترهای عملکرد و آلایندگی موتور دیزل کم دورلیستر m8/1 موردبحث و بررسی قرارگرفته است.سوخت بیودیزل با روش ترانس استر یفیکاسیون،از روغن کنجد تولید شد.برخی از خواص احتراقی سوخت بیو دیزل ،مانند نقطه اشتعال، ویسکوزیته و نقطه ابری شدن ونقطه ریزش به همراه مخلوط گازوئیل انجام شد.در کل 4نمونه (تیمار)؛شامل درصدهای مختلف از دو سوخت آماده شد این درصدها که هر یک از نمونه شامل B5 و 20 B و 15 ،B10 ،B عبارتنددو ماده بود و با علامت BD که b بیودیزل وD به سوخت گازوئیل معمولی اشاره دارد ،نمایش دادهشده است.برای هر یک از نمونهها برخی از خواص فیزیکی واحتراقی تعیین شد با تجزیهتحلیل نتایج ،مشخص شد که افزودن بیو دیزل به مخلوط گازوئیل برخی از خواص بیو دیزل نظیر ویسکوزیته و نقطه ابری شدن ،با حضور اتانول بهبود مییابد. در این آزمون میزان خواصفیزیکی مانند ویسکوزیته ،چگالی و نقطه ابری شدن ونقطه اشتعال اندازهگیری شد با افزایش میزان بیو دیزل در ترکیب با گازوئیل ویسکوزیته مخلوط بهبودیافته همچنین چگالی مخلوطبا افزایش میزان بیو دیزل افزایش یافت.نقطه ابری شدن نمونهها کاهشیافته است.همچنین میزان نقطه اشتعال نمونهها بهبودیافته و در دمای پایینتری نسبت به گازوئیل مشتعل گردید .همچنین نقطه ریزش نمونه کاهش میابد . این نمونهها بهعنوان بهترینحالت ازلحاظ درصد مواد تشکیل سوخت مخلوط ،تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی:
بیودیزل، روغن کنجد، خواص فیزیکی سوخت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IEAC02-IEAC02_174.html