CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله عملکرد بهینهی هاب انرژی در حضور انرژی باد، منابع ذخیرهی انرژی و پاسخ تقاضا

عنوان مقاله: عملکرد بهینهی هاب انرژی در حضور انرژی باد، منابع ذخیرهی انرژی و پاسخ تقاضا
شناسه (COI) مقاله: IEAC02_239
منتشر شده در کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده سودابه زادسر - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان، ایران
مسعود رشیدی نژاد - دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان، ایران
علیرضا عسکرزاده - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان، ایران
مرتضی آیین - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
برای تأمین انرژی بهصورت مداوم و با سطح کیفیت مناسب و نیز کاهش هزینههای بهرهبرداری استفاده از سیستم هاب انرژی یک راهکار مناسب است. در این مقاله، هاب انرژی بهعنوان یک گره فوقالعاده در شبکه توزیع برق، حاملهای مختلف انرژی )گاز، برق، باد و آب( را در ورودیآن دریافت میکند و سپس پس از تبدیل، ذخیرهسازی، اتصال مستقیم یا تغییر تقاضا، تقاضاهای موردنیاز هاب )برق، گرما، گاز و آب( را فراهم می- کند. سپس با استفاده از بستهی نرمافزاری برنامهریزی خطی در نرمافزار متلب (Linprog) یک ارزیابی اقتصادی روی سیستم هاب موردنظر انجام می- گیرد. نتایج شبیهسازی نشان میدهند که اضافه کردن انرژی تجدیدپذیر، ذخیرهسازهای الکتریکی و حرارتی و پاسخ تقاضا به سیستم هاب موردمطالعه روی هزینههای بهرهبرداری و انتشار گازهای گلخانهای تأثیر گذاشته و باعث کاهش آنها میشود

کلمات کلیدی:
هاب انرژی؛ انرژی تجدیدپذیر باد؛ ذخیرهسازهای الکتریکی و حرارتی؛ پاسخ تقاضا؛ ارزیابی اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IEAC02-IEAC02_239.html