CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدیریت تولید انرژی واحدهای تحت کنترل در نیروگاه مجازی مقیاس بزرگ با در نظر گرفتن تولید همزمان برق و حرارت

عنوان مقاله: مدیریت تولید انرژی واحدهای تحت کنترل در نیروگاه مجازی مقیاس بزرگ با در نظر گرفتن تولید همزمان برق و حرارت
شناسه (COI) مقاله: IEAC02_244
منتشر شده در کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

هاجر محمدی نیا سماکوش - دانشگاه علوم و فنون مازندران بابل، ایران
میثم جعفری نوکندی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل، ایران
عبدالرضا شیخ الاسلامی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل، ایران

خلاصه مقاله:
محدود بودن منابع اولیه انرژی و تقاضای روز افزون انرژی الکتریکی در سراسر دنیا و محدودیت استفاده از سوختهای فسیلی به دلیل نگرانیهای زیست محیطی، دست اندرکاران مدیریت شبکه برق را به سیاستهای بهینهسازی و مدیریت انرژی رهنمون کرده است و صنعت تجدید ساختارشدهی برق را به سمت استفاده از نیروگاههای غیرمتمرکز و پراکنده در سطح شبکههای توزیع و فوق توزیع، سوق داده است. از سوی دیگر بهرهبرداریاز منابع تولید پراکنده موجب شده است، تا ساختار مدیریتی متمرکز سیستم قدرت تمایل به غیر متمرکز شدن مراکز مدیریت انرژی داشته باشند. از طرفی حضور تولیدهای پراکنده منجربه چالشهای در زمینه مدیریت و بهره-برداری شبکههای الکتریکی میشود. در این میان، موضوع نیروگاه مجازی به عنوان یکی از روشهای یکپارچه سازی منابع تولید پراکنده برای حل چالشهای موجود مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ارتباط با مفهوم نیروگاه مجازی توافق واحدی وجود ندارد. در پروژه اروپایی CRISP1 نیروگاه مجازی یک تجمیع از منابع پراکنده انرژی در شبکه، اماکنترل پذیر همانند یک سیستم تولیدی یکپارچه میباشد ] 1 [ . در پروژه فنیکس اجرا شده در اتحادیه اروپا نیروگاه مجازی به عنوان یک مجموعه از منابع پراکنده انرژی، که میتواند در بازار عمدهفروشی قرارداد ببندد و یااینکه سرویسهایی را برای پشتیبانی سیستم پیشنهاد دهد تعریف شده است ] 2 [ . مدیریت انرژی قلب یک نیروگاه مجازی است و مدیریت لازم برای توزیع انرژی به بارهای قابل کنترل، منابع پراکنده و سیستم های ذخیره را برعهده دارد. به عبارت دیگر نیروگاه مجازی پاسخی به مدیریت یکپارچهی تمامی جنبههای فنی و اقتصادی تولیدات پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر میباشد

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IEAC02-IEAC02_244.html