CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کاهش انتشار گازهای گلخانهای از یک نیروگاه گازی

عنوان مقاله: کاهش انتشار گازهای گلخانهای از یک نیروگاه گازی
شناسه (COI) مقاله: IEAC02_251
منتشر شده در کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسماعیل قاسمی کفرودی - پژوهشگاه صنعت نفت تهران، ایران
فاطمه گودرزوندچگینی - پژوهشگاه صنعت نفت تهران، ایران

خلاصه مقاله:
انتشار گازهای گلخانهای به اتمسفر یکی از دلایل اصلی افزایش دمای کره زمین میباشد و بعضی کشورها و نهادهای بینالمللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای، فعالیتهای علمی و پژوهشی راانجام دادهاند. در این مقاله انتشار گازهای گلخانهای از یک نیروگاه تولید برق با سه توربین گازی مورد مطالعه قرار گرفته است و انتشار گازهای گلخانهای احتراقی و غیر احتراقی معرفی شده، سپس روش محاسبه گازهای گلخانهای احتراقی بیان شده است. مقادیر انتشار گازهای CO2 وN2O و CH4 از احتراق گاز طبیعی در توربینهای نیروگاه محاسبه و معادل تن دیاکسید کربن آن ارایه شده است. در ادامه جهت بازیافت گرمای گازهای داغ خروجی از دودکش توربین، نصبHRSG بررسی شده و فرآیند تولید بخار با گاز داغ دودکش یک توربین 600 SGT- در نرمافزارAspen Hysys شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که گاز داغ خروجی یک توربین SGT-600 میتواند حدود 42 تن بر ساعت بخار 20 بار با دمای 250 سیلسیوس تولید نماید. اگر این مقدار بخار در یک بویلر گازی با راندمان 73 درصد تولید شود حدود 36میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال مصرف مینماید. اگر از کل گازهای داغ خروجی دودکشهای نیروگاه گازی جهت تولید بخار استفاده شود باعث صرفهجویی 52 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال میگردد که تقریبا 70 هزار تن تولید گازهای گلخانهای را کاهش میدهد و از طرفی با کاهش مصرف سوخت گازی 1/5 میلیون دلار سود حاصل میشود. بررسی اقتصادی این طرح در یک دوره 10 ساله با استفاده از هزینههای اعلام شده در مراجع بینالمللی، نشان میدهد که NPVمثبت وIRRمقدار 22/5 درصد بدست میآید و تقریبا در چهار سال بازگشت سرمایه حاصل میشود. اجرای این طرح میتواند سودآور باشد و همچنین حمایتهای بینالمللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای را نیز میتواند به خود اختصاص دهد

کلمات کلیدی:
گازهای گلخانهای؛ بازیافت حرارت؛ نیروگاه گازی؛ کاهش انتشار؛ برآورد اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IEAC02-IEAC02_251.html