CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدیریت شیرابه محل دفن زباله شهرستان بجنورد با طراحی مکان دفن جدید با استفاده از GIS و تولید انرژی به وسیله هاضم بیهوازی

عنوان مقاله: مدیریت شیرابه محل دفن زباله شهرستان بجنورد با طراحی مکان دفن جدید با استفاده از GIS و تولید انرژی به وسیله هاضم بیهوازی
شناسه (COI) مقاله: IEAC02_282
منتشر شده در کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد حاجی نژاد - استادیار گروه انرژیهای نو و محیطزیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پوریا ثروتی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجدید پذیردانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن رشد بیرویه تولید زباله، بررسی تاثیرات آلودگی دفع مواد زائد جامد و زبالههای شهری یکی ازعوامل مهم میباشد. در شهرستان بجنورد روزانه مقدار 022 تن زبالهتولید میشود و این مقدار زباله باعث رهاسازی 33 میلیون لیتر شیرابه در سال میشود که به دلیل نبود سیستم مناسب جهت جمع آوری باعث بروز نگرانی در مورد نفوذ هیدروکربنها و فلزات سنگین به آبهای زیرزمینیگردیده است. در این تحقیق با استفاده از منطق فازی و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب لایهها توسط نرم افزار GIS 6 معیار اصلی ، به عنوان معیارهای مکانیابی جایگاههای دفن پسماند شهری بجنورد، موردبررسی قرار گرفتهاند و هر یک از این معیارها، به زیر معیارها تقسیمبندی میشوند و مجموعا 66 زیر معیار مورد برسی و مقایسه قرار گرفتهاند. دراین روش در سه مرحله تهیه ماتریس مقایسه در هر سلسله مراتب، که از بالا آغاز شده و به پایین ادامه مییابد، محاسبه وزنهای هر عنصر سلسله مراتب و در نهایت تخمین نسبت توافق انجام میگیرد. در جدول زیر وزندهی به هر یک از معیارهای مورد مطالعه، مشخص شده است در نهایت 4 مکان مناسب جهت دفن زباله مشخص گردید. همچنین به منظور جلوگیری از ورود شیرابه به سفرههای زیرزمینی از هاضم بیهوازی استفاده گردید که باعث تولید سالانه 44 میلیون متر مکعب بیوگاز شد

کلمات کلیدی:
زباله؛ شیرابه؛ هاضم؛ بجنورد؛ GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IEAC02-IEAC02_282.html