CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شیوه های آموزشی اثربخش از دیدگاه کارکنان یکی از بانک های شهر اصفهان

عنوان مقاله: شیوه های آموزشی اثربخش از دیدگاه کارکنان یکی از بانک های شهر اصفهان
شناسه (COI) مقاله: IESM02_011
منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکبر اعتباریان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، گروه مدیریت دولتی ، اصفهان
سمیه صالحی - گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اصفهان
سعید صالحی زاده - باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان، ایران
مهدی مونسیان اصفهانی - مونسیان اصفهانی

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی شیوه های آموزشی اثربخش از دیدگاه کارکنان یکی از بانک های شهر اصفهان بود. روش این تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان شعب و ستاد یکی از بانک های شهر اصفهان (در مجموع 1300 نفر) بود که با استفاده از جدول کهن، مورگان و کرجسای، تعداد نمونه 297 نفر به دست آمد و به شکل تصادفی طبقه بندی شده از بین شعب مختلف بانک انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تهیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان آموزش بانک قرار گرفت و آن ها روایی آن را تایید کردند. ضریب پایایی آن نیز از طریق شاخص آلفای کرونباخ 0/97 محاسبه گردید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، به وسیله آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که از بین روش های سیزده گانه آموزشی مورد مطالعه، تعداد پنج روش شامل روش گردش شغلی، روش سخنرانی (کلاسی)، روش مربی گری، روش برگزاری کارگاه و روش جزوات آموزشی، به ترتیب حائز بالاترین امتیاز گردیدند.

کلمات کلیدی:
آموزش، روش های آموزشی، بانک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IESM02-IESM02_011.html