CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اولویت بندی برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان بر اساس عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از TOPSIS فازی

عنوان مقاله: اولویت بندی برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان بر اساس عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از TOPSIS فازی
شناسه (COI) مقاله: IESM02_018
منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره کاویانی باغبادرانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، اصفهان
هادی شیرویهزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، اصفهان
فریماه مخاطبرفیعی - گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

خلاصه مقاله:
عامل اصلی مزیت رقابتی سازمانهای امروزی، دانش است. مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد نوین، تلاش آگاهانه برای خلق، نشر و کاربرد دانش به نحوی که نتایج ارزندهای برای سازمان به ارمغان آورد، میباشد. عوامل کلیدی موفقیت اثر قابل توجهی بر موضع رقابتی سازمان داشته است، لذا شناسایی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت دانش برای سازمان ضروری و با اهمیت است. هدف این مقاله اولویت بندی برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان، بر اساس عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش است. به کمک مرور ادبیات، 12 عامل اصلی و زیر عاملهای فرعی هر یک از این عوامل شناسایی شدند. پرسشنامهای بر اساس این عوامل طراحی شده است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان در صنعت و دانشگاه و پایایی آن با کمک ضریب آلفای کرونباخ در نرمافزارSPSS بررسی گردید و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار بود. پس از ارسال پرسشنامهها به مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران اجرائی و سرپرستان شاغل در این شرکتها، تعداد 73 پرسشنامه تکمیل شده است. با استفاده از تکنیک Topsis فازی بر روی دادههای جمع آوری شده، تجزیه و تحلیل انجام گرفت و بر اساس این عوامل کلیدی سازمانها رتبه بندی شده است. طبق نتایج بدست آمده شرکت ذوب ایران از شرکتهای زیر مجموعه ذوب آهن اصفهان دارای رتبه اول و با شاخص شباهت 0/582 در فاصله کمی از ذوب ایران شرکت برق پارس با شاخص شباهت 0/542 در فاصله کمی از ذوب ایران شرکت برق پارس با شاخص شباهت در ردههای بعدی قرار دارند و در رتبه آخر سیمان سپاهان اصفهان جای گرفته است

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش؛ عوامل کلیدی موفقیتTopsis Fuzzyبرندهای سرآمد تولیدی استان اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IESM02-IESM02_018.html