CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اولویت بندی سازمانها با رویکرد مدیریت ایمنی با TOPSIS فازی : مورد مطالعه برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان

عنوان مقاله: اولویت بندی سازمانها با رویکرد مدیریت ایمنی با TOPSIS فازی : مورد مطالعه برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان
شناسه (COI) مقاله: IESM02_019
منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره کاویانی باغبادرانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، اصفهان
هادی شیرویهزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی صنایع، نجف آباد، اصفهان
فریماه مخاطبرفیعی - گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

خلاصه مقاله:
ایمنی کار یکی از مسائل مهم منابع انسانی طی سه دهم گذشته بوده است و خسارات جبران ناپذیر برای نیروی انسانی و همچنین باعث هزینههای هنگفتی برای کارفرمایان و مدیران ارشد شده است، لذا اهمیت ویژهای دارد. شناسایی شاخصهای مدیریت ایمنی به مدیران کمک خواهد کرد تا حوادث و تصادفات در محل کار را کاهش داده شود. این مقاله با هدف اولویت بندی برندهای سرآمد تولیدی در استان اصفهان بارویکرد مدیریت ایمنی است. ابتدا با مرور ادبیات، 14 شاخص مدیریت ایمنی شناسایی شده است که عبارتند از : سیاستهای ایمنی، آموزش ایمنی، قوانین پایه ایمنی، برنامه محافظت از افراد، آگاهی از ایمنی و سلامت، برنامه تضمین بهداشت حرفهای، برنامه بازرسی، تجزیه حوادث و حذف خطرات، کنترل حوادث ، تحقیق از حوادث، کمیته ایمنی، آمادگی اضطراری، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران است. پرسشنامهای بر اساس این شاخصها طراحی شده است. پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید و از قابلیت بالایی برخوردار است. پرسشنامه ها برای مدیران و سرپرستان شاغل در این شرکتها ارسال گردیده است. با استفاده ازTopsis فازی دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس این شاخصها، سازمانها رتبهبندی شده است. نتایج نشان داد که شرکت ذوب ایران از شرکتهای زیر مجموعه ذوب آهن اصفهان دارای رتبه اول و با شاخص شباهت 0/7252 در فاصله کمی از ذوب ایران شرکت داراکار با شاخص شباهت 0/6156 در مکان دوم قرار گرفته شده است بقیه شرکتها در ردههای بعدی قرار دارند و در رتبه گازسوزان و با شاخص شباهت 0/5208 جای گرفته است.

کلمات کلیدی:
مدیریت ایمنی؛ شاخص؛ اولویت بندی؛topsisفازی؛ برندهای سرآمد تولیدی استان اصفهان.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IESM02-IESM02_019.html