CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش اردبیل ناحیه 1و2

عنوان مقاله: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش اردبیل ناحیه 1و2
شناسه (COI) مقاله: IIDMC01_003
منتشر شده در نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم عین اللهی - کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، پردیس علوم و تحقیقات اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، ایران
توران سلیمانی - دکترای مدیریت، پردیس علوم و تحقیقات اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر« بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش ناحیه (1و 2) اردبیل» می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش استان اردبیل می باشند که تعداد آنها 240 نفر می باشد که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با توجه به فرمول کوکران تعداد 144 نفر(زن 21و مرد 123) به عنوان نمونه انتخاب گردید. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. برای سنجش متغیر فرهنگ سازمانی از پرسشنامه 23 سوالی استاندارد که روایی آن قبلاً در تحقیقات بسیاری مورد تایید قرار گرفته بود و میزان پایایی آن 86/0 بدست آمد و برای سنجش متغیر جو سازمانی نوآورانه از پرسشنامه استاندارد 17 سوالی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ بین مولفه های فرهنگ سازمانی (مولفه مشارکتی، مولفه ثبات و یکپارچگی، مولفه انعطاف پذیری و مولفه ماموریتی) و جو سازمانی نوآورانه کارکنان رابطه مثبت و معنی داری دارد

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی، جوسازمانی نوآورانه، اردبیل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IIDMC01-IIDMC01_003.html