CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شناسه (COI) مقاله: IIDMC01_010
منتشر شده در نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدعباس میراحمدی - کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
فضیله روحانی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
حمیده سلیم بهرامی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری

خلاصه مقاله:
ارزیابی خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان و تعیین میزان اختلاف بین وضع موجود و مورد انتظار می تواند زمینه تدوین برنامه های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را فراهم آورد. هدف ازاین پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که در سال1394 انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (بجز دانشجویان ترم اول) به تعداد 3220 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 346 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سروکوال بود که با استفاده از این پرسشنامه ادراکات دانشجویان از وضع موجود و انتظارات آنها از وضع مطلوب کیفیت خدمات آموزشی در پنج بعد تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آماره های توصیفی و آزمون t تک گروهی و وابسته انجام شد. نتایج نشان داد که بر اساس نظرات دانشجویان در هر پنج بعد خدمت و تمام گویه های مربوط به هر بعد شکاف کیفیت خدمات وجود دارد که بیشترین شکاف ویا کمترین رضایتمندی در بعد فیزیکی و کمترین شکاف و یا بیشترین رضایتمندی در بعد اطمینان وجود دارد. و بین میزان رضایتمندی دانشجویان بر حسب جنسیت (زن و مرد)، مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) ودوره تحصیلی (شبانه و روزانه) از خدمات آموزشی دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد

کلمات کلیدی:
رضایتمندی، خدمات آموزشی، سروکوال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IIDMC01-IIDMC01_010.html