CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش برتوانمندسازی کارکنان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش برتوانمندسازی کارکنان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_018
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره مقصودی - کارشناسی ارشدMBA دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان سمنان ایران
ساناز ولدخانی - کارشناسی ارشدMBA دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان سمنان ایران

خلاصه مقاله:
سازمان ها امروزه درمحیطی کاملا رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند بی گمان تقویت توانمندی کارکنان میتواند نقش مهمی دربهبود کیفیت خدمات ارایه شده ازسوی سازمان ها ایفا نماید اغلب صاحبنظران براین باورند که سازمان ها باید به دنبال روشهایی موثر برای انتشاردانش سازمانی درمیان سطوح مختلف نیروی انسانی درسراسر سازمان باشند باتوجه به اینکه اندیشمندان و نویسندگان زیادی برنقش مهم و حیاتی فرایندهای مدیریت دانش برتوانمندسازی کارکنان تاکید ورزیده اند اما مطالعات علمی کمتری دراین زمینه صورت گرفته است ازاین رو تحقیق حاضر باهدف بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش برتوانمندسازی کارکنان شرکت های وابسته به مخابرات درشهرتهران به روش توصیفی علی صورت گرفته است حجم نمونه تعداد 330نفر ازکارشناسان و کارکنان که بصورت تصادفی انتخاب شده اند ابزارهای استفاده شده دراین پژوهش پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتزر 1995 و پرسشنامه استاندارد فرایندهای مدیریت دانش دکتر سید محمدمقیمی که پایایی آلفای کرونباخ به ترتیب 0/935و0/950 بدست آمد و روش تحلیل عاملی برای بررسی روایی مورد استفاده قرارگرفته است

کلمات کلیدی:
توانمندسازی ، مدیریت دانش ، فرآیندهای مدیریت دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_018.html