CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت بیمه دانا

عنوان مقاله: بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت بیمه دانا
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_041
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید عسکری ماسوله - دانشجوی دکترا رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
مهدی افشار - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد تهران، ایران

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت بیمه دانا میباشد. این تحقیق از یک فرضیه اصلی که عبارت است از ساختار سازمانی تأثیر معناداری بر مدیریت دانش در شرکت بیمه دانا دارد و نیز چهار فرضیه فرعی که سعی دارد تأثیر ساختار سازمانی بر مؤلفههای مدیریت دانش را بسنجد، تشکیل شده است. جامعه آماری این تحقیق بخش ستادی شرکت بیمه دانا در شهر تهران و نمونه آماری مورد محاسبه 231 نفر می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی می باشد و برای جمع آوری داده ها نیز از پرسش نامه استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار آماریSpss انجام گرفته و از آمار توصیفی جهت رسم جداول و نمودارها استفاده شده است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان می دهد که در سطح اطمینان 99 % بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش رابطه معنی دار وجود دارد و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است. در انتها، بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهاداتی در جهت بهبود ساختار سازمانی جهت اجرای مدیریت دانش ارائه داده و نیز پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه شده است

کلمات کلیدی:
دانش، مدیریت دانش، ساختار، ساختار سازمانی، شرکت بیمه دانا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_041.html