CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر امکانپذیری استقرار مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب

عنوان مقاله: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر امکانپذیری استقرار مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_078
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا شادمانی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،کارشناس مدیریت استراتژیک ، شرکت برق منطقه ای غرب
سهیلا کرمی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،کارشناس امور اداری ، شرکت برق منطقه ای غرب

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر امکانپذیری استقرار مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب میباشد.جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شرکت برق منطقه ای غرب می باشد که در زمان انجام پژوهش، تعداد آنها برابر با 381 نفر می 130 نفر « کوکران » باشد.در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید و حجم نمونه با استفاده از فرمول محاسبه شد.جهت سنجش متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از دو پرسشنامه 1-فرهنگ سازمانی استاندارد کامرون و کویین استفاده شد 2- درخصوص متغیر وابسته مدیریت دانش از پرسشنامه شرون لاوسن استفاده گردید. این پرسشنامه تلفیقی است ازمدل ویگ، پاریخ و هورویچ و آرماکوست، که در آن مولفه های امکانپذیری استقرار مدیریت دانش شامل تولید دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره سازی دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش مورد بررسی قرار می گیرد. . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها نشان می دهد در شرکت برق منطقه ای غرب فرهنگ گروهی (با میانگین 3.724 ) دارای بالاترین میانگین می باشد. پس از آن فرهنگ سلسله مراتبی و ویژه سالاری بیشترین میانگین ها را داشته اند و فرهنگ بازاری دارای کمترین میانگین میباشد. طبق نتایج بدست آمده از بررسی فرضیات تحقیق نیز نتایج زیر حاصل گردید: فرهنگ سازمانی، فرهنگ گروهی، فرهنگ ویژه سالاری ، فرهنگ بازاری و فرهنگ سلسله مراتبی بر روی امکان پذیری استقرار مدیریت دانش کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب تاثیر مثبت و معناداری دارد

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، فرهنگ قبیله ای، فرهنگ وضعیت سالار، فرهنگ بازار، فرهنگ سلسله مراتبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_078.html