CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت بر پایه مدیریت دانش با هدف افزایش خلاقیت ونوآوری سازمانی در نمایندگیهای ایران خودرو شیراز در سال 1393

عنوان مقاله: ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت بر پایه مدیریت دانش با هدف افزایش خلاقیت ونوآوری سازمانی در نمایندگیهای ایران خودرو شیراز در سال 1393
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_082
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی حیدری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز ایران
عبدالمحمد طاهری - استادیاررشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضرباهدف ارایه مدل عوامل کلیدی موفقیت برپایه مدیریت دانش باهدف افزایش خلاقیت و نواوری سازمانی درنمایندگی های ایران خودرو شیراز درسال 1393 انجام شده است روش پژوهش توصیفی و ازلحاظ هدف همبستگی است لذا ازبین 375 نفر ازمدیران و کارشناسان فنی بااستفاده ازجدول مورگان تعداد 192 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و سپس پرسشنامه های مدیریت دانش بیگی خلاقیت رندسیپ و نوآوری مقیمی بین آزمودنی ها توزیع و جمع اوری گردیدند جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و رپگرسیون چندگانه استفاده گردید بنابراین ازمون فرضیه ها نشان داد که بین عوامل کلیدی مدیریت دانش باخلاقیت و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد p=0/000 بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت رابطه مثبت وجود داشته اما بین فرهنگ سازمانی و نوآوری رابطه معناداری وجود ندارد بین اشتراک و تسهیم دانش و خلاقیت رابطه مثبت وجود دارد اما بین اشتراک و تسهیم دانش و نواوری رابطه مثبت وجود ندارد بین اختصاص پاداش برای کارکنان و خلاقیت رابطه مثبت وجود داشته اما بین اختصاص پاداش برای کارکنان و نواوری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، خلاقیت ، نوآوری ، نمایندگی های ایران خودرو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_082.html