CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی و رتبهبندی موانع اشتراک بین سازمانی دانش مطالعه موردی: خوشه صنایع غذایی شیراز

عنوان مقاله: شناسایی و رتبهبندی موانع اشتراک بین سازمانی دانش مطالعه موردی: خوشه صنایع غذایی شیراز
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_090
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعیده ایزدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویه
مهدی کبیری نائینی - استادیار و عضو هیئتعلمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مرکز یزد

خلاصه مقاله:
خوشههای صنعتی بهواسطه تقسیم کار تخصصی، همکاری بین صنایع، یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابتیتر شدن صنایع لازماند، میتوانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند. خوشهها، برای کسب صرفههای اقتصادی، ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند؛ بنابراین اشتراک دانش بین سازمانی در خوشهها، کاهشدهنده هزینهها و تسهیل کننده خلق و تسهیم موجودی مشترکی از تولیدات، فناوری، دانش سازمانی و تولید محصولات و خدمات بهتر در بازار است. پیشنیاز به اشتراکگذاری دانش بین سازمانی، حذف موانع بالقوه آن در سازمانهاست لذا ایجاد یک دید جامع در خصوص چالشها و موانع اشتراک دانش و تسهیلکنندههای آن ضروری ست. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبهبندی موانع به اشتراکگذاری دانش بین سازمانی در خوشههای صنایع غذایی شیراز است. روش پژوهش مورد استفاده، روش پیمایشی است. ابتدا با مصاحبه با خبرگان و کارشناسان این موانع شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه طراحی شده است. در این راستا این مقاله با شناسایی 13 عامل کلیدی مؤثر در فرایند اشتراک دانش بین سازمانی و دستهبندی آنها در قالب 5 حوزه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، فناوری، راهبردهای رهبری و ساختاری ارائه نموده است.

کلمات کلیدی:
اشتراک دانش بین سازمانی، موانع اشتراکگذاری بین سازمانی، خوشه صنایع غذایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_090.html