CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تعهدسازمانی وامکان پذیری استقرار مدیریت دانش دراداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان

عنوان مقاله: بررسی تعهدسازمانی وامکان پذیری استقرار مدیریت دانش دراداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_105
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حبیب الله حسن زاده - کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی مدیرتضمین کیفیت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
سیدجمیل احمدی - کارشناس ارشد مدیریت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
مهران کلامی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی سرپرست اداره آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان

خلاصه مقاله:
علت اصلی تشکیل هرسازمان کسب و حفظ مزیت رقابتی به منظور موفقیت و درنهایت بقا درمحیط رقابتی است ایجاددانش و وجود تعهد درسازمانها یکی ازالزامات موفقیت درسازمان های امروزی است هدف ازانجام این پژوهش تعیین ارتباط بین تعهدسازمانی وامکان پذیری استقرار مدیریت دانش د راداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان می باشد روش بررسی توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه اماری کلیه کارکنان کارشناسان و روسا می باشند که باتوجه به حجم اندک تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گرداوری اطلاعات برای سنجش تعهدسازمانی پرسشنامه استاندارد آلن و می یر و برای استقرار مدیریت دانش ازپرسشنامه استاندارد لاوسن استفاده شد درپایان داده ها دردوبخش توصیفی و استنباطی بااستفاده ازنرم افزار SPSSتحلیل گشت یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تعهدسازمانی واستقرار مدیریت دانش وجود دارد گرایش به سمت تعهدسازمانی نیز دربین ارکنان مطلوب است درکل بین مولفه هیا تعهدسازمانی و مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، تعهدسازمانی ، تعهدعاطفی ، تعهدمستمر ، تعهدهنجاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_105.html