CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_145
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیدعلی خوارزمی - استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد رشته مدیریت شهری ایران مشهد
لیلا جوهری - کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد ایران مشهد

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش پشتیبان نوآوری ایجادکننده ایده های جدید و بهره برداری ازقدرت تفکر سازمان است هدف پژوهش حاضربررسی وضع موجود و همچنین تاثیر مدیریت دانش برنوراوری درسازمان های خدماتی مطالعه ی موردی سازمان شهرداری کلانشهر مشهد می باشد ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش و نواوری می باشد که روایی صوری آن بااستفاده ازنظرخبرگان و کارشناسان مدیریت و روایی محتوایی آن با استفاده ازتکنیک تحلیل عاملی و ازمون بارتلت سنجیده شده است و برای تمام متغیرها بالاتر از0/5 بوده که این میزان موردتایید است همچنین به منظور سنجش پایایی ازضریب الفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای تمام متغیرها بالاتر از0/7 بوده که مورد تایید میباشد جهت سنجش فرضیات تحقیق با استفادها زنرم افزار SPSS ازازمون T تک نمونه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است جامعه اماری شامل کلیه کارمندان شهرداری مرکزی مشهدو سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد می باشد که درمجموع تعداد آنها 1028نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه نیز باتوجه به معلوم بودن جامعه اماری ازجدول مورگان استفاده شده است و حجم نمونه تحقیق تعداد 278 نفر محاسبه شد که درنهایت 269پرسشنامه بازگشت و تحلیل شد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، نوآوری ، سازمان خدماتی ، شهرداری مشهد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_145.html