CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیلی بر ارتباط فرهنگ سازمانی با تسهیم و تبادل دانش پروژه ها مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای تهران

عنوان مقاله: تحلیلی بر ارتباط فرهنگ سازمانی با تسهیم و تبادل دانش پروژه ها مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای تهران
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_176
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

خالد خدامرادی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،کارشناس ارشد هیأت مدیره شرکت برق منطقه ای تهران،ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی با میزان تسهیم وتبادل دانش پروژه ها از نگاه کارشناسان در حوزه های پروژه محور در شرکت برق منطقه ای تهران است و به این مهم دست یابد که فرهنگ سازمانی تا چه میزان می تواند در تسهیم و تبادل دانش نقش مهم و ارزنده ای داشته باشد. لذا برای بررسی دقیق این رابطه از مدل فرهنگ دنیسون و مدل جریان دانشی نوناکا و تاکوچی ، برای اندازه گیری متغیرها از دو پرسشنامه استاندارد دنیسون ومحقق ساخته و همچنین در سطح آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، کارشناسان حوزه اجرای پروژه های شرکت در معاونت طرح و توسعه به تعداد 14 نفر می باشد. نتایج فرضیه ها بیانگر وجود رابطه معنی دار میان فرهنگ سازمانی و مولفه های آن )درگیرشدن درکار،سازگاری،انطباق پذیری و رسالت( با تسهیم و تبادل دانش است.در مولفه های درگیرشدن درکار و رسالت، ضریب همبستگی بدست آمده در مقایسه با سایر مولفه ها از ضریب پایین تری برخوردارند؛ که مدیران ارشد سازمان بایستی در این دو حوزه اقدامات بنیادی و عملیاتی در بهبود آنها داشته و آن را در برنامه های کاری و سازمانی مدنظر قراردهند. در پایان چالش های پیش رو و پیشنهادات عملی بمنظور بهبود روند کنونی در شرکت بویژه در حوزه کاری پروژه ها ارائه شده است

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی،تسهیم و تبادل دانش،دانش پروژه،جریان دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_176.html