CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتقاء عملکرد سازمانی: تبیین نقش فرایند خلق دانش و خلاقیت

عنوان مقاله: ارتقاء عملکرد سازمانی: تبیین نقش فرایند خلق دانش و خلاقیت
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_208
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجید نجاتیان قاسمیه - دانشجوی دکترای مدیریت گرایش سیستم، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
امیر روحبخش معیاری دوم - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
یاسر قاسمی - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه یزد، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه اساس رقابت پذیری در اقتصاد جهانی از منابع مادی به سمت دارایی های دانشی سوق داده شده است، بهگونهای که دانش به تنها منبعاستراتژیک کسب مزیت رقابتی تبدیل شده است. از این رو کسبوکارهایی که بتوانند دانش موجود در سازمان را به شکلی مناسب در فرایندها، محصولات و خدمات به کار بندند نسبت به رقبا برتری نسبی خواهند داشت. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک رگرسیون خطی چندگانه ابتدا تاثیر فرایند خلق دانش بر خلاقیت سازمانی )بهعنوان متغیر میانجی( مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نیز تاثیر خلاقیت بر ارتقاء عملکرد سازمانی مورد آزمون قرار گرفته است. حیطه تحقیقاتی این مطالعه به شرکت های تعاونی استان یزد محدود گردیده است. خروجی تحقیق مجموعه ای از مدل های رگرسیون است که معرف سطح تاثیر هر یک از ابعاد فرایند خلق دانش بر خلاقیت و عملکرد سازمانی می باشد. بر اساس نتایج، شرکت های مورد مطالعه می توانند برای تقویت سیستم مدیریت دانش خود، بر روی آن ابعادی تمرکز نمایند که در مدل های رگرسیونی ضریب تعیین بالاتری داشته و توان بیشتری در تبیین واریانس متغیرهای وابسته داشته اند

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، فرایند خلق دانش، رگرسیون خطی چندگانه، خلاقیت سازمانی، عملکرد سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_208.html