CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه وضعیت مدیریت دانش درسازمان های جهادکشاورزی و منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه

عنوان مقاله: مقایسه وضعیت مدیریت دانش درسازمان های جهادکشاورزی و منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_224
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرشاد حمزه ئی - کارشناس ارشد ، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی ایران
رضا موحدی - دکتری، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی ، دانشکده کشاورزی ایران
علی اصغر میرک زاده - دکتری، ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی ایران

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها ابزارها و ساختاردانش و اطلاعات باقصد افزایش نوسازی اشتراک و بهبود استفاده ازدانش است نظر به نقش حمایتی و پشتیبانی مدیریت دانش ازطریق فناوری اطلاعات تحقیق حاضر وضعیت مدیریت دانش را دردوسازمان جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه موردواکاوی و مقایسه قرارداد و نقش فناوری اطلاعات دراین فرایند مورد بررسی قرارگرفت تحقیق حاضرکاربردی و نوع آن توصیفی تحلیلی بوده که بااستفاده ازروش پیمایشی انجام شده است ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل بکوویتز و و ویلیام بوده است که روایی براساس نظر متخصصان امر و پایایی ابزار نیز بااستفاده ازالفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفت جامعه اماری شامل کلیه کارکنان سازمان جهادکشاورزی و همچنین سازمان اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه بودند که براساس جدول مورگان و براساس نمونه گیری طبقه ای متناسب باحجم برای سازمان جهادکشاورزی 269 نفر و برای ادارهکل منابع طبیعی و ابخیزداری 191 نفر بصورت کاملا تصادفی انتخاب گردید تجزیه وت حلیل داده ها بصورت توصیفی تحلیلی انجام شد که برای این منظور ازآماره های میانگین انحراف معیار درصد و همچنین ضریب همبستگی و ... استفاده شد نتایج استخراج شده شامل موارد ذیل بود براساس ازمون تی مستقل و مقایسه میانگین بین دومجموعه ازمتغیرهای تشکیل دهنده مدیریت دانش دردوسازمان یادشده تفاوت معناداری وجود نداشت که این موضوع حکایت ازآن داشت که وضعیت مدیریت دانش دردوسازمان تقریبا شبیه هم می باشد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، فناوری اطلاعات ،

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_224.html