CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه اخلاق فن آوری اطلاعات با موفقیت سیستم مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارکنان فن آوری اطلاعات درسازمان آموزش وپرورش کرمان

عنوان مقاله: رابطه اخلاق فن آوری اطلاعات با موفقیت سیستم مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارکنان فن آوری اطلاعات درسازمان آموزش وپرورش کرمان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_248
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرجس رستگاری - دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دبیرآموزش وپرورش کرمان
علیرضا فقیهی - دکتری مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

خلاصه مقاله:
این پژوهش باهدف تعیین میزان تاثیر و ارتباط بین اخلاق فن آوری اطلاعات با موفقیت سیستم مدیریت دانش درآموزش وپرورش و بااستفاده ازروش تحقیق علی انجام گردید جامعه آماری پژوهش عبارت بود ازمدیران بخش فن آوری اطلاعات و مدیران ارشد و میانی اداره آموزش وپرورش شهرکرمان که براساس امار ارایه شده تعداد آنها 45نفر گزارش گردید که باتوجه به محدود بودن جامعه اماری تمامی اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید برای جمع اوری داده ها ازپرسشنامه مولفه های اخلاقی و شاخصهای موفقیت سیستم مدیریت دانش که توسط رضائیان فردویی و قاضی نوری 1389 تهیه و روایی آن بااستفاده ازروایی محتوایی و اعتبار آنها با استفاده ازالفای کرونباخ به 0/84 گزارش گردیده بود استفاده شد برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار اماری SPSS و برای بررسی رابطه متغیرهای پیش بین و ملاک ازضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد یافته های تحقیق نشان داد که بین اصول اخلاقی استفاده ازفن آوری اطلاعات و موفقیت سیستم مدیریت دانش درسطح یک درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی:
اخلاق فن آوری اطلاعات ، مدیریت دانش ، برتری رقابتی ، اصول اخلاقی ، اخلاق حرفه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_248.html