CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر سبک رهبری توزیعی مدیران برفرایند مدیریت دانش درمدارس متوسطه ی ناحیه دوشهرسنندج درسال تحصیلی 93-94 : ارایه ی یک مدل

عنوان مقاله: تاثیر سبک رهبری توزیعی مدیران برفرایند مدیریت دانش درمدارس متوسطه ی ناحیه دوشهرسنندج درسال تحصیلی 93-94 : ارایه ی یک مدل
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_275
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمهدی حسینی - دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و استادیار دانشگاه کردستان
سمیه نعمتی - فوق لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

خلاصه مقاله:
مهمترین عنصرپیشرفت سازمان ها دانش و نحوه مدیریت کردن آن می باشد باتوجه به اهمیت نقش رهبری درایجاد ساختارهای حمایت کننده درزمینه بسترسازی مدیریت دانش هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تجربی بین سبک رهبری توزیعی مدیران و ابعادفرایند مدیریت دانش به منظور توسعه ی مدلی نظری دراین زمینه می باشد پژوهش حاضردارای رویکرد کمی و روش توصیفی ازنوع همبستگی میب اشد به منظور اجرای این پژوهش ازتمامی دبیران متوسطه ناحیه دو شهرسنندج نمونه ای به حجم 232 نفر انتخاب شد ابزار گرداوری داده ها شامل 2پرسشنامه با طیف پنجگانه لیکرت بود باتوجه به اینکه جهت تجزیه وت حلیل داده ها ازروش معادلات ساختاری استفاده شد لذا پرسشنامه ها موردتحلیل عاملی تاییدی قرارگرفتن و مولفه های موردتایید جهت تعیین روابط علی بین متغیرهای نهفته وارد مدل معادلات ساختاری شدند دربررسی خصوصیات روانسنجی مولفه ها همه ابعادرهبری توزیعی و فرایند مدیریت دانش موردتایید قرارگرفتند گرچه درپرسشنامه رهبری توزیعی 4سوال و درپرسشنامه فرایند مدیریت دانش نیز 3 سوال حذف گردید پژوهشگر دراین تحقیق نتیجه گرفت که سبک رهبری توزیعی مدیران به جهت انعطاف پذیری و ایجادساختار ارگانیک درمدارس و افزایش ارتباطات تو توانمندی افراد ازابعاداساسی و لازم جهت بسترسازی و پیشبرد فرایند مدیریت دانش برخوردار می باشد

کلمات کلیدی:
رهبری توزیعی ، فرایند مدیریت دانش ، مدیران ، مدارس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_275.html