CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله استراتژی مدیریت دانش در سازمانها

عنوان مقاله: استراتژی مدیریت دانش در سازمانها
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_294
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

هاجر پوران منجیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گیلان، ایران
محمد طالقانی - دانشیار مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گیلان، ایران

خلاصه مقاله:
در مطالعات مدیریت دانش، مفهوم استراتژی دانش مفهومی جدید و ابداعی میباشد که اغلب در پروژه- های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفتهاست. مدیریت دانش میتواند بهعنوان آن بخش از فرایند مدیریت تعریفشود که بر تحلیل نظاممند، برنامهریزی، انباشت، خلق، توسعه، ذخیرهسازی، و کاربرد دانش شرکت تمرکز دارد و میکوشد تا حد زیادی سرمایه انسانی را به سرمایه ساختاری بهمنظور ایجادمزیت رقابتی تبدیل و به تحقق اهداف اصلی دیگر بهطرز مقتضی کمک کند. همچنین، مدیریت دانش به- عنوان یک فعالیت میان وظیفهای، از اجزای شایستگی مدیریت (استراتژیک) ارشد یک شرکت است و بایدباشد. سازمانها در صورتی میتوانند از دانش بهعنوان مهمترین سرمایه خود در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند که بتوانند دانش استراتژیک خود را بهخوبی شناسایی کنند و از عهده اهرم-سازی آن برای پشتیبانی استراتژیهای رقابتی سازمان برآیند. استراتژی مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص مینماید که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. در استراتژی مدیریت دانش فرآیند پیادهسازی، فعالیتها و استانداردسازی اجزاء اصلی راه حلها مدنظر قرار میگیرند.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، استراتژی دانش، مزیت رقابتی، استراتژی مدیریت دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_294.html