CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله سنجش سطح آمادگی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ورزشی

عنوان مقاله: سنجش سطح آمادگی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ورزشی
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_376
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

درسا دیده ور - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
محمدرضا بابائی - استادیار گروه مدیریت صنعتی رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امام خمینی (ره)، ایران
مهسا صالحی نوع پرور - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

خلاصه مقاله:
با اهمیت یافتن دانش در عصر حاضر، پیاده سازی مدیریت دانش به عنوان ابزاری برای بقا و بالندگی سازمان،مورد توجه قرار گرفته است و لزوم به کارگیری مکانیسمی برای هدایت این فرآیند در مسیری درست، احساسمی شود. در این راستا سنجش سطح آمادگی استقرار نظام مدیریت دانش، چنین امکانی را فراهم می سازد. هدف این پژوهش سنجش سطح آمادگی استقرار نظام مدیریت دانش در مجموعه ورزشی شهید شیرودی میباشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- زمینه یابی و با استفاده از مدل مدیریت دانش سازمانیKMAT انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بخش اداری مجموعه ورزشی شهید شیرودی تشکیل داده اند کهتعداد آن ها 260 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر تعیین و به کمک روش نمونه گیری تصادفی از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت می باشد که روایی با استفاده از روش محتوا و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85.3 درصد محاسبه شده است. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی، استنباطى و آزمون تی موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در این سازمان شاخص های فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان، رهبری و تعهد مدیریت ارشد، ساختار دانش، الگوبرداری و توانمندسازی کارکنان به ترتیب دارای بالاترین سطح آمادگی و شاخص های آموزش کارکنان، کار گروهی، سنجش عملکرد و زیرساختار سیستم اطلاعاتی به ترتیب دارای پایین ترین سطح به منظور استقرار نظام مدیریت دانش می باشند.

کلمات کلیدی:
دانش، مدیریت دانش، استقرار نظام مدیریت دانش، سازمان ورزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_376.html