CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله عارضه یابی دلایل شکست و موانع استقرار موثر مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور

عنوان مقاله: عارضه یابی دلایل شکست و موانع استقرار موثر مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_390
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه میراحمدی باباحیدری - کارشناس ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه شیراز، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه سهم عمدهای از تولید ملی توسط سازمانهای پروژه محور تولید میشود و شاخصهای شکست و موفقیتشان بر روی شاخصهای جامعه تاثیر زیادی دارد. از آن جا که تدوین، اشاعه و یادگیری درس آموختهها تقریبا در همهی مدلهای مرجع مدیریت پروژه مانند 2PMBOK و 3CMMI بعنوان یکی از فرآیندها و رویکردهای اصلی معرفی میشود و با توجه به ماهیت سازمانهای پروژه محور، یادگیری از درس آموختههای قبلی میتواند نقش تعیین کنندهای در موفقیت پروژههای بعدی داشته باشد. در این پژوهش به منظور شناسایی و عارضه یابی دلایل شکست و موانع استقرار موثر مدیریت دانش در سازمان- های پروژه محور، ابتدا بر اساس مدل بلوغ ظرفیت منابع انسانی ) 4People CMM (، سطح بلوغ مدیریت دانش در چند سازمان پروژه محور اندازهگیری شده تا نقاط ضعف و قوت مدیریت دانش آنها مشخص گردد و سپس با استناد به نظر و رای خبرگان شرکتهای مربوطه، ریشهیابی عوامل ضعف موجود انجام شده است. بررسی دلایل ریشهای نشان میدهد ناکارآمدی نظام عملکرد سازمان، ناکارایی نظام مدیریت فرآیندی سازمان، فراهم نبودن منابع لازم و دلایل دیگری که در متن مقاله مفصلا به آنها اشاره خواهد شد، عواملی هستند که باعث میشوند استقرار کارا و موثر مدیریت دانش در این سازمانها با چالشهایی روبرو شود. در این مقاله ابتدا عوامل ایجاد این دشواریها و نارساییها بررسی و اولویتبندی شده و سپس برای غلبه بر آنها راه کارهایی نیز ارائه خواهد شد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش، مدل بلوغ ظرفیت منابع انسانی، سازمانهای پروژه محور، عارضه یابی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_390.html