CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله محرک های اشاعه دانش درمحیط آموزشی : دیدگاه مربیات کارورزی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

عنوان مقاله: محرک های اشاعه دانش درمحیط آموزشی : دیدگاه مربیات کارورزی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_404
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا فرهادپور - عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحداهوازاهواز ایران
هدا شاکر - کارشناس ارشد رشته کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز ایران
فاطمه نیک زاد - کارشناس ارشد رشته کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز ایران

خلاصه مقاله:
انتقال دانش بخشی مهم ازتصویربزرگ مدیریت دانش و مرحله مهم بعدازتولید دانش است انتقال دانش به شیوه های مختلف مانند اشتراک گذاری دانش باافراد نیازمند احتمالی بصورت رودررو و غیره اتفاق می افتد مربیان کارورزی بویژه درحوزه های مرتبط با علوم پزشکی به دلیل اهمیت دانش روزامد دراین حوزه نقشی بسیارموثردرفرایند مدیریت و انتقالدانش دارند لذا هدف ازپژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل موثربرموفقیت انتقال دانش ازدیدگاه مربیان و کارورزی دانشجویان تح صیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد برای انجام پژوهش حاضر ازروش پیمایشی تحلیلی استفاده شد و داده های موردنیاز ازطریق پرسشنامه 47گویه ای محقق ساخته ازمیان 31نفر ازمربیان کارورزی گرداوری گردید نتایج نشان داد که تاثیر برخی ازعوامل درسطح بالاتر ازمتوسط هستند به عنوان مثال عوامل درک فردی ازسطوح دانش میانگین =3/65 باورفردانتقال دهنده به توانایی انتقال دانش میانگین =4/55 علاقه و توانمندی گیرندگان دانش میانگین =3/41 اعتماد متقابل میانگین =3/47 رضایت انتقال دهنده دانش میانگین =3/71 ازادی عمل انتقال دهنده دانش میانگین =3/68 و ابزارهای انتقال دانش میانگین =3/5 علاوه براین میانگین تاثیر عوامل بافتار سازمانی ونظام پاداش به ترتیب 2/84و2/04 کمتر ازحدمتوسط بوده است

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، اشاعه دانش ، انتقال دانش ، مربیان کارورزی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_404.html