CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی میزان آمادگی یک مرکز آموزشی جهت استقرار نظام مدیریت دانش

عنوان مقاله: ارزیابی میزان آمادگی یک مرکز آموزشی جهت استقرار نظام مدیریت دانش
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_405
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی صانعی - دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران
مرضیه غلامی - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، آموزش و پرورش شاهرود، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان آمادگی یک مرکز آموزشی علمی کاربردی جهت استقرار نظام مدیریت دانش می باشد.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 60 سوال می باشد، استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه علاوه بر بهره گیری از نظر خبرگان، از تحلیل عاملی استفاده شد که مقدار ضریب تعیین آن بیش از 83 % به دست آمد و نشان داد که پرسشنامه از روایی لازم برخوردار است. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن0/962 به دست آمد و نشان داد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است. داده ها بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزارSPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مرکز آموزشی در ابعاد هفت گانه مورد بررسی از آمادگی لازم برای استقرار نظام مدیریت دانش برخوردار می باشد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش؛ استقرار نظام مدیریت دانش، مرکز آموزشی علمی کاربردی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_405.html