CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش وکارایی بازار با نقش میانجی گری تجارت الکترونیک درشبکه بانکی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش وکارایی بازار با نقش میانجی گری تجارت الکترونیک درشبکه بانکی
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_406
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ندا میرزایی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج ایران
عادل صلواتی - استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج ایران
سیده نادیا سیدهاشمی - عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج ایران

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش رویکرد جدید ونوین به معنای تلاش آگاهانه و نظام مند یک نهاد برای نشر پرورش و کاربرد دانش به نحوی که به ارزش آن نهادبیفزاید و نتایج مثبتی را دردستیابی به آرمان ها به وجود آورد می باشد برهمین اساس درپژوهش حاضربه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارایی بازار بانقش میانجی گری تجارت الکترونیک پرداخته شده است روش پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی است جامعه اماری این پژوهش 236 نفر ازکارکنان بانکهای نیمه دولتی شهرستان سنندج می باشد که ازاین تعداد 160نفربراساس روش طبقه ای متناسب با حجم جامعه نمونه گیری شده اند داده های لازم ازطریق پرسشنامه جمع اوری شده است پایایی پرسشنامه به روش الفای کرونباخ برای مدیریت دانش تجارت الکترونیک و کارایی بازار به ترتیب برابر 0/862و0/710و0/868 محاسبه گردید روایی ازمون نیز ازروش اعتبارمحتوا و با استفاده ازروشهای تحلیل عاملی تاییدی و شاخص KMO تایید شد داده های جمع اوری شده درنرم افزارهای SPSS ٚ LISREL موردتجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج پژوهش نشان میدهد که ارتباط معنی دار ومستقیمی بین مدیریت دانش و تجارت الکترونیک وهمچنین تجارت الکترونیک وکارایی بازار درجوامع مورد بررسی وجود دارد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، تجارت الکترونیک ، کارایی بازار ، شبکه بانکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_406.html