CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

عنوان مقاله: بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_410
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

پروین فرحیان - کارشناس ارشد MBA گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنعت، معدن و تجارت، رییس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، ایران
پویا مصطفی ادیبی - کارشناس ارشد صنایع، دانشگاه آزاد شیراز، ایران

خلاصه مقاله:
این تحقیق جهت بررسی ارتباط میان شاخص های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس می باشد. در این تحقیق برای مدیریت دانش شاخص هایی چون اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، توزیع دانش و نگهداری از دانش در نظر گرفته شده است که بوسیله 5 فرضیه ارتباط آنها با فرهنگ سازمانی سنجیده شده است. این فرضیات با استفاده از پرسشنامه های استانداردی که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته، بررسی شده اند. جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بوده است کهدر این راستا حجم نمونه آماری تعداد 80 پرسشنامه تهیه گردیده و از آن تعداد، 66 پرسشنامه ای که به صورت کامل تکمیل شده بوده است جهت بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه معنادار میان شاخص های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بوده و میزان این رابطه دارای همبستگی با ضریب بالایی می باشد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_410.html