CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل اثریادگیری زدایی درسازمان برمدیریت دانش موردمطالعه: شرکت توزیع برق استان کردستان

عنوان مقاله: تحلیل اثریادگیری زدایی درسازمان برمدیریت دانش موردمطالعه: شرکت توزیع برق استان کردستان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_417
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

یوسف محمدی مقدم - استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی تهران ایران
عادل صلواتی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج سنندج ایران
مجتبی رستمی نوروزآباد - دانشجوی دکتری مدیریت مالی عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج سنندج ایران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی اثرات یادگیری زدایی برمدیریت دانش و ابعاد آن درشرکت توزیع برق استان کردستان است برای جمع اوری داده ها ازپرسشنامه استفاده شد هاست نوع پژوهش براساس هدف کاربردی است و روش آن براساس نحوه گرداوری داده ها توصیفی و ازنوع همبستگی است ازنظر مقطع زمانی نیز ازنوع پژوهشهای تک مقطعی است جامعه اماری این پژوهش شرکت توزیع برق استان کردستان است که ازاین جامعه 128نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفتند تکنیکهای اماری مورداستفاده ازمونهای ضریب همبستگی و رگرسیون میباشند اطلاعات بدست آمده بااستفاده ازنرم افزار SPSS تحلیل شد نتایج بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که تاثیر یادگیری زدایی برمدیریت دانش مثبت و مستقیم است

کلمات کلیدی:
یادگیری زدایی ، مدیریت دانش ، شرکت توزیع برق استان کردستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_417.html