CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه ی مدیریت دانش وهوش سازمانی دربین کارکنان دانشگاه آزاد یاسوج

عنوان مقاله: رابطه ی مدیریت دانش وهوش سازمانی دربین کارکنان دانشگاه آزاد یاسوج
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_426
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

تورج درخشان فر - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضربررسی رابطه ی مدیریت دانش و هوش سازمانی دربین کارکنان دانشگاه آزادیاسوج می باشد این پژوهش درحیطه پژوهشهای توصیفی و ازنوع همبستگی میب اشد جامعه اماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزادیاسوج درسال 1391-92 142 نفر که به دلیل دردسترس بودن تمام افراد جامعه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی مدیریت دانش و پرسشنامه ی استاندارد هوش سازمانی آلبرشت بود جهت تعیین روایی پرسشنامه ها ازروایی صوری و محتوایی استفاده شد و پایایی آنها براساس الفای کرونباخ r2 = 78 r1 =82 محاسبه گردید تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده ازنرم افزار spss20 ودردوسطح آمارتوصیفی و استنباطی صورت گرفت میزان مولفه های مدیریت دانش و نیز مولفه های هوش سازمانی کمتر ازسطح متوسط بود و همبستگی معنی دار بین نمرات مولفه های مدیریت دانش و مولفه های هوش سازمانی مشاهده شد همچنین اختلاف میانگین مولفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی برحسب ویژگیهای سن و تحصیلات درسطح p ≤ 0/05 معنی دار بود باتوجه به یافته ها به کارگیری دانش به روز توزیع تبادل و به اشتراک گذاری دانش و اگاهی ازعوامل محیطی و نیز حفظ بقا و حیات زمینه سازایجادهوش سازمانی دردانشگاه ها می باشد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش هوش سازمانی ، دانشگاه آزادیاسوج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_426.html