CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارائه یک متدولوژی برای شناسایی و اولویتبندی راهبردهای دانش و مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی

عنوان مقاله: ارائه یک متدولوژی برای شناسایی و اولویتبندی راهبردهای دانش و مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_429
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمهدی حسینی سرخوش - دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
علیرضا امین پور - کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
علی کیا - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

خلاصه مقاله:
سازمانها در صورتی میتوانند از دانش به عنوان مهمترین سرمایه خود در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایداراستفاده کنند که بتوانند دانش راهبردی خود را به خوبی شناسایی کنند و از عهده اهرمسازی آن برای پشتیبانی از راهبردهای رقابتی سازمان برآیند. اما شناسایی این دانش و مدیریت آن، لزوم آگاهی از کارکرد ابزارهای جمعآوری، خلق، ذخیرهسازی و اشتراکگذاری دانش را ضروری نموده است. بنابراین هدف از این تحقیق ارائه یک متدولوژی برای شناسایی و اولویتبندی راهبردهای دانش و مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی براساس تحقیقات قبلی انجام شده میباشد. روش تحقیق توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی میباشد. برای ارزیابی ابزارهای مختلف مدیریت دانش نیز از روشTOPSIS استفاده شد و دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. در نهایت نتایج استقرار متدولوژی پیشنهادی در سازمان مورد مطالعه شرح داده میشود

کلمات کلیدی:
راهبردهای دانش، راهبردهای مدیریت دانش، مرکز تحقیقاتی ، TOPSIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_429.html