CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل سازمانی موثربراجرای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان

عنوان مقاله: بررسی عوامل سازمانی موثربراجرای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_456
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

صادق کریمی بروجنی - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
سکینه شاهی - استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
یدالله مهرعلیزاده - استاد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضربررسی عوامل سازمانی موثربراجرای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان بود روش تحقیق روش امیخته بود و اجرای آن ازدومرحله متوالی پرسشنامه و مصاحبه تشکیل شده بود دراین پژوهش دربخش کمی ازدوپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد روایی پرسشنامه ها ازطریق روایی صوری تایید شد و پایایی آنها با الفای کرونباخ درپرسشنامه مدیریت 0/92 و پرسشنامه محقق ساخته عوامل سازمانی موثر0/88 محاسبه شد جامعه اماری دراین پژوهش مدیران و کارکنان شرکت فولاد خوزستان بودند که بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان 261 نفر 44نفر ازمدیران و 217نفر ازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده های کمی ازروشهای امارتوصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار درقسمت آماراستنباطی برای ازمون سوالات و فرضیه ها ازروشهای رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد همچنین دربخش کیفی پژوهش علاوه برازمون کمی ازمصاحبه نیمه ساختمند استفاده شد روش نمونه گیری دربخش مصاحبه بهصورت هدفمند صورت گرفت و بعدازمصاحبه با 15نفر ازمدیران و کارکنان محقق به اشباع نظری رسید برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی ازروش تحلیل محتوا استفاده شد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، مدلهای مدیریت دانش ، عوامل سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_456.html