CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: IMSYM02_014
منتشر شده در دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

امید صنوبری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
بهزاد فرخ سرشت - دکترای مدیریت دولتی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

خلاصه مقاله:
این مطالعه به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن ) در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی(میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بدین منظور پرسشنامه ای با 28 سوال جهت کارت امتیازی متوازن و پرسشنامه ای با 39 سوال جهت سرمایه فکری طراحی گردیده است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون، برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش جهت بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نتایج آزمون پیرسون برای فرضیه های تحقیق نشان داد با توجه مقدار بدست آمده برای -P مقدار در سطح اطمینان 95٪ ،که از سطح معنی داری a=0/05 کمتر می باشد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافتهها، موارد مذکور جمع بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای، ارزیایی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، دانشگاه علومپزشکی استان مازندران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IMSYM02-IMSYM02_014.html