CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی

عنوان مقاله: بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی
شناسه (COI) مقاله: IMSYM02_036
منتشر شده در دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود فیروزیان اصل - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی بذرافشان مقدم - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کارشکی - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی تدوین شده است. به منظور بررسی جو سازمانی دانشگاه، از مؤلفه های جو سازمانی هالپین و کرافت استفاده شد.. روش پژوهش حاضر توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران می باشد که تعداد 152 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی نسبتی انتخاب شداند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هالپین و کرافت استفاده شده است که روائی آن با استفاده از روایی سازه مورد تائید قرار گرفته است و پایایی آن با استفاده از دونیمه کردن آزمون 0/84 به دست آمد. نتایج حاصل حاکی از آن است که، از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه، جو سازمانی بالاتر از متوسط میباشد. این نتیجه نشانگر نیاز به حرکت این دانشگاه به سمت ایجاد فضای سازمانی مطلوب می باشد

کلمات کلیدی:
جوسازمانی، مدیران و اعضای هیات علمی، دانشگاه مازندران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IMSYM02-IMSYM02_036.html