CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی پرسشنامه سنجش آمادگی سازمانی برای مقابله با شرایط اضطراری بر مبنای آگاهی کارکنان: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار

عنوان مقاله: طراحی پرسشنامه سنجش آمادگی سازمانی برای مقابله با شرایط اضطراری بر مبنای آگاهی کارکنان: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار
شناسه (COI) مقاله: INDM08_032
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه بهشتی - کارشناس ارشد HSE شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق ارائه ابزاری جهت بررسی میزان آمادگی سازمان ها برای واکنش در شرایط اضطراری، برمبنای درک پرسنل می باشد. آمادگی قبل از وقوع در برابر شرایط اضطراری که در محیط کار به وقوع می پیوندد، کلید موفقیت در مقابله با آن وضعیت است. همانطور که مخاطرات وقوع شرایط اضطراری هم متوجه پرسنل و هم سازمان ها می باشد، لذا پرسنل نقش اساسی در راهبری شرایط اضطراری دارند. به همین منظور شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران جهت یافتن ابزار مناسب سنجش میزان آمادگی سازمان ها باتوجه به آگاهی ها و آمادگی های پرسنل و همچنین یافتن نقاط قابل بهبود برای ارتقاء مدیریت اضطراری و ایجاد آمادگی در کارکنان اقدام به تهیه پرسشنامه استاندارد نموده است. در تهیه این پرسشنامه مطالعه استاندارد ها، مصاحبه با مدیران صنایع، سوابق برگزاری مانور ها، حوادث و بحران های پیشین خطوط محتوایی پرسشنامه را مشخص نمود و تعداد 32 گویه تهیه گردید. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از روش روایی صوری، محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، و داده ها با استفاده از نرم افزار EXCELL و SPSS 22 تحلیل شد. یافته ها نشان داد که هفت گویه از 32 گویه مربوط به پرسشنامه از نظر روایی پایین بوده (59/0CVR<، 79/0CVI< و 5/1SCORE<) و باید رد شوند. متوسط شاخص روایی پرسشنامه نهایی با 25 گویه محاسبه شد و در محدوده قابل قبول بوده و پرسشنامه از روایی مناسب برخوردار است. پرسشنامه نهایی با طیف لیکرت (کاملاموافقم=5، موافقم=4، نظری ندارم=3، مخالفم=2، کاملا مخالفم=1) تنظیم شد و بین کارکنان شرکت مهندسین مشاور موننکو توزیع گردید و نتایج نشان داد که پرسشنامه نهایی با آلفای کرونباخ (87/0=α) و پایا می باشد. چک لیست هایی برای سنجش میزان آمادگی سازمان ها در برابر وقوع شرایط اضطراری وجود دارد ولی عموماً از دید یک نفر ممیز می باشد و به وجود تاسیسات و آنچه قابل مشاهده است تکیه دارد، ولی پرسشنامه ای که توسط پرسنل سازمان تکمیل شود با توجه به آگاهی هایی که پرسنل در محیط کار خود دارند بهتر می تواند سازمان را در یافتن نقاط قابل بهبود و ارائه طرح واکنشی اثربخش، یاری دهد. در این مطالعه پرسشنامه بدست آمده برای استفاده در محیط های کاری پایایی مطلوب و روایی مناسبی دارد.

کلمات کلیدی:
شرایط اضطراری، روایی محتوا، پرسشنامه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_032.html